– Håpet er at det skal kunne bidra til å redde liv