Meteorologane oppmodar om å binde fast lause gjenstandar

foto