Har opprettet underskriftskampanje for å stoppe oppdrettsanlegg i fjorden

foto