Det er for mange deltidstilsette i kommunen, særleg innan helse og omsorg

foto