Disse skoleelevene ble fotografert en vinterdag i 1982

foto