Transportføretaka hadde ikkje betalt avgift - vart meldt til skatteetaten