Fylkessjefane møtte opp for å snakke med dei tilsette etter varslingssakene