2020: Foreslo å kutte 30 årsverk – 2021: Auka med 41 årsverk

foto
Kommunedirektør Åslaug Krogsæter orienterte om talet på auka stillingar i kommunen. Foto: Fjordenes Tidende