Har starta underskriftskampanje for å få stansa storfyllinga i strandsona

foto
Slik blir fyllinga om den blir realisert.