Brannsjefen legg ned totalforbod mot bruk av ild

foto