Kor mange stasjonar skal vi ha? Vil starte arbeidet i vår