Stiller seg bak næringslivet: – Saka er så absurd at det er heilt nødvendig å reagere