No får den velbrukte idrettshallen heilt nytt sportsgolv