Framleis ikkje avklart om kommunane blir med i samarbeidet om det nye jordmorsenteret

foto