Dette seier dei folkevalde etter møtet om framtida til Kinn

foto