Enige om hvem som kan få steinmasser fra skipstunnelen. Se lista her