Elevtallet i kommunen øker. Her begynte det flest førsteklassinger