Stor interesse for desentralisert sjukepleiarutdanning