– Barn og unge må ha gode og trygge oppvekstvilkår