Ber om at politikarane samlar seg for å gje næringa betre vegar

foto
Per Røys ved Pelagia i Kalvåg ber om at kommunepolitikarane i Bremanger går saman for å søke om midlar til utbetring av vegnettet. Foto: Jørn-Arne Tomasgard