Stormen herja med den vêrutsette restauranten i natt

foto