– Vi legg opp til inspeksjon ved anlegget så snart vi vurder det som trygt å gjennomføre

foto