Det blir ingen ny runde på nattevakttjenesten ved omsorgsboligene. Det ser ikke flertallet noe behov for

foto
De som reiste seg ønsket å behandle Senterpartiets forslag i neste kommunestyret, men ble stemt ned av flertallet. Foto: Louise Nygaard