Forventar å spare 1,8 millionar årleg på omorganiseringa av det kommunale kjøkkenet

foto