Barnehagen treng pedagogisk leiar – sjå kven som har søkt