Medan dei ventar på ny veg og tunnel forfell den gamle: – Farleg, dårleg og snart uframkommeleg