– Det er viktig og riktig med to klassar studiespesialisering på éin skule