Hege saman med to kollegaer under ei traumesimulering der den eine kollegaen er markør på båra. Foto: privat

Hege frå Måløy tar imot dei hardast skadde på Europas største sjukehus: – Det er krevjande når det er barn

Hege Melsether (48) frå Måløy tok ein stor sjanse for to år sidan. Ho tok permisjon frå jobben på ambulansen, flytta til Oslo og blei traumekoordinator ved Oslo universitetssjukehus, Ullevål.