Talet på fødslar held fram med å gå ned: – Lågast på fleire år