Åtte trur dei kan halde hovudet kaldt i stressa situasjonar: Sjå kven som har søkt på jobben