Pantsette eige hus og finansierte drifta med private lån