Vil ha fiskekvotane tilbake under statleg kontroll: – Kvotar er blitt ein kjempemarknad og kan koste meir enn fiskebåten