Stiller seg bak forskrift om taretråling - ønsker samtidig mer informasjon

foto