Meiner saka er uferdig og ufullstendig: − Politikarane må ta stilling på sviktande grunnlag