– Vi tek inn mindre i gebyr enn byggesakene kostar, men målet er å kome i balanse

foto