2 av 3 nordmenn er redde for senvirkninger av korona, og de yngste er mest redde

foto