Nærpolitireforma skal evaluerast – vil opprette 20 ny tenestestader