Mange nye abonnentar på det kommunale vassverket – Ordføraren sjølv gler seg til å sleppe å koke vatnet

foto
Ordførar i Bremanger kommune, Anne Kristin Førde, er ein av dei som no skal få kommunalt vatn for fyrste gong. Foto: Erling Wåge