Havvindnæringa lovar å lytte til fiskarane for å unngå nye konfliktar