Ville innføre avgrensa taletid for å bli ferdige med møtet i tide