Har laga plan for å førebygge seksuelt krenkande handlingar mot barn og unge

foto
Kommunalsjef for oppvekst, Gro Bakke Abildsnes, har stått i bresjen for kommunen si nye handlingsplan mot seksuelt krenkande åtferd mot born og unge. Foto: Fjordenes Tidende