Veronica og Mari flytta heim til Nordfjord til jobb som fastlegar på same kontor