Høyrde skrik og roping midt på natta – blei bekymra