Omstridt vindkraftprosjekt: Skal ha møte med grunneigarar