Kan flytte hjemmeboende inn på institusjon ved behov