– Taretrålinga gir oss ingen positive ringverknader