Vil lage felles arena for å løfte fram frivilligheita