Foreslår å utsette årets hogst for å ha mer å rutte med neste år

foto