Meiner bassenget må ligge her: – Ein ny debatt om lokalisering vil føre til meir usikkerheit om eit framtidig basseng