Meiner NTP er i utakt med tida: – Andelen til sjøtransport er altfor lav